Αγίου Δημητρίου 56 Θεσσαλονίκη

Τηλ - Fax: 2310548807

Κιν: 6972292423 - 6945973950

i n f o @ p l a k e t a . g r

Προγραμματισμοί Εγκεφάλων

Η υπηρεσία αυτή, που αφορά τον προγραμματισμό εγκεφάλων, εξυπηρετεί και απευθύνεται σε χρήστες και τεχνικούς, που επιθυμούν είτε να επαναπρογραμματίσουν τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο (ECU) στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του είτε να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό χάρτη του εγκεφάλου, μετά από βελτιώσεις που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία είτε να προβούν σε βελτιωτικό επαναπρογραμματισμό ενός εγκεφάλου με σκοπό τη βελτιωμένη ή τροποποιημένη λειτουργία.

Ανταλλακτικά Εγκεφάλων - Chip Bosch

Ανταλλακτικά Εγκεφάλων - Chip Bosch, τρανζίστορ mosfet

Περισσότερα...

Επισκευή / Προγραμματισμός εγκεφάλων

Επισκευάζουμε όλες τις πλακέτες (ecu) από οποιοδήποτε όχημα και μάρκα

Περισσότερα...

Αντιγραφή Software εγκεφάλων

Στείλτε μας την πλακέτα σας για να σας αντιγράψουμε το λογισμικό της

Περισσότερα...

Προγραμματισμός - Κατάργηση Chip immobilizer

Προγραμματίστε το immobilizer σας ή καταργήστε το από τον εγκέφαλο.

Περισσότερα...

Προγραμματισμοί Εγκεφάλων

Η υπηρεσία αυτή, που αφορά τον προγραμματισμό εγκεφάλων, εξυπηρετεί και απευθύνεται σε χρήστες και τεχνικούς, που επιθυμούν είτε να επαναπρογραμματίσουν τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο (ECU) στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του είτε να αναβαθμίσουν τον ηλεκτρονικό χάρτη του εγκεφάλου, μετά από βελτιώσεις που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρία είτε να προβούν σε βελτιωτικό επαναπρογραμματισμό ενός εγκεφάλου με σκοπό τη βελτιωμένη ή τροποποιημένη λειτουργία.